Najczęściej zadawane pytania

Czy możliwa jest rezerwacja konkretnych miejsc w autokarze?

Nie, na większości oferowanych przez nas połączeń nie prowadzimy rezerwacji konkretnych miejsc w autokarze. Każdorazowo o przydzieleniu miejsca decyduje załoga autokaru (pilot lub kierowca).

Czy możliwe jest wykupienie dodatkowego miejsca dla jednej osoby?

Dla Pasażerów chcących zwiększyć komfort swojej podróży przygotowaliśmy specjalną promocję Dwa dla jednego (jej szczegółowe zasady dostępne są w zakładce Promocje). Dzięki niej każdy z Podróżnych może wykupić drugie miejsce obok siebie za połowę ceny. Możliwość skorzystania ze zniżki na danej linii wyszczególniona jest pod aktualnym rozkładem jazdy.

Jaki jest okres ważności biletu?

W zależności od linii ważność biletu podlega zróżnicowaniu. W przeważającej większości oferowanych przez nas połączeń bilet ważny jest w przeciągu roku, od daty pierwszej podróży. Okres ważności biletu mogą Państwo sprawdzić pod aktualnym rozkładem jazdy danej linii.

Jakie dokumenty powinien posiadać Pasażer podczas podróży?

Obsługa autokaru podczas odprawy biletowo - bagażowej prosi Pasażerów o okazanie dokumentów potwierdzających zgodność danych osobowych Pasażera z danymi wpisanymi w bilet.
Każdy z Pasażerów powinien również posiadać dokumenty wymagane przez Służby Celne przy przekraczaniu granic. Ich wykaz dostępny jest w odpowiednich placówkach dyplomatycznych danego kraju.

Czy można podróżować za granicę posiadając jedynie legitymację szkolną lub akt urodzenia?

Nie. Legitymacja szkolna lub akt urodzenia nie jest dokumentem uprawniającym do podróży za granicę.

Od ilu lat niepełnoletni Pasażer może podróżować samodzielnie?

Na większości oferowanych przez nas połączeń dzieci pomiędzy 12 a 16 rokiem życia, mogą podróżować samodzielnie z wypełnionym przez ich opiekunów prawnych Upoważnieniem do przewozu niepełnoletnich pasażerów (plik z Upoważnieniem możliwy jest do pobrania w zakładce Dokumenty).
Na niektórych liniach występują odstępstwa od ww. zasad, które każdorazowo wyszczególnione są pod aktualnym rozkładem jazdy danej linii.

Jaką ilość bagaży może zabrać ze sobą w podróż Pasażer?

W cenie biletu można zabrać 1 lub 2 sztuki bagażu o łącznej wadze do 30 kg (przy czym waga pojedynczego bagażu nie może przekroczyć 25kg) oraz bagaż podręczny do 5 kg. Wyjątkiem są linie do Włoch, Czech, Austrii, Słowenii i Grecji gdzie pasażer może zabrać jedną sztukę bagażu o wadze nie przekraczającej 25 kg oraz bagaż podręczny do 5 kg.

O zabraniu bagaży dodatkowych każdorazowo decyduje załoga autokaru.

Czy możliwy jest przewóz zwierząt?

W autokarach zabrania się przewozu zwierząt - o ewentualnych odstępstwach od powyższej zasady decyduje każdorazowo przewoźnik obsługujący daną linię.

Czy można przesłać autokarem przesyłkę/paczkę lub bagaż?

Nie zajmujemy się przewozem przesyłek i nie odpowiadamy za jakiekolwiek przesyłki przekazywane kierowcom celem przewiezienia ich za granicę.

Czy na moim bilecie może podróżować inna osoba?

Nie. Bilet jest imienny i nie może być udostępniony osobie trzeciej.

Kiedy można zmienić termin wyjazdu?

Datę wyjazdu można zmienić najpóźniej na 24h przed zaplanowaną  podróżą. W dniu wyjazdu zmiana nie jest możliwa.

Czy mogę wysiąść „po drodze”?

Nie. Wsiadanie i wysiadanie z autobusu jest dozwolone w miejscach określonych w rozkładzie jazdy wg obowiązującego zezwolenia liniowego.

Czy w czasie podróży będę miał przesiadkę?

Podczas przejazdu ze względów logistycznych lub bezpieczeństwa podróżnych może zdarzyć się przesiadka. Informacje o ewentualnych przesiadkach udzielane są w dniu wyjazdu.

Gdzie i w jaki sposób mogę złożyć reklamację?

Wszelkie reklamacje wynikające z realizacji umowy przewozu należy kierować pisemnie (listem poleconym) na adres Przewoźnika, w okresie trzech miesięcy od zaistnienia okoliczności będących przedmiotem reklamacji. Osobą uprawnioną do składania reklamacji jest Pasażer lub jego prawny opiekun, następca prawny bądź pełnomocnik. Reklamacje złożone przez osoby trzecie nie będą rozpatrywane.

Do reklamacji należy dołączyć bilet lub jego kserokopię, a  w przypadku reklamacji dotyczącej bagażu pisemne potwierdzenie jego uszkodzenia lub utraty. W terminie 30 dni od dostarczenia reklamacji Przewoźnik rozpatruje reklamację. W uzasadnionych przypadkach termin ten może być przedłużony do trzech miesięcy z zastrzeżeniem powiadomienia Pasażera o przyczynach wydłużenia terminu do rozpatrzenia reklamacji.