Polityka prywatności

Informacja przekazywana na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), zwanego dalej RODO.

Szanując prywatność naszych Klientów pragniemy poinformować o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych przez Biacomex S.A. z siedzibą w Białymstoku, która świadczy kompleksowe usługi w branży motoryzacyjnej, turystycznej, transportowej.

Administrator danych i jego dane kontaktowe

Administratorem Państwa danych osobowych jest Biacomex S.A. ul. Elewatorska 11/1, 15-620 Białystok. Z Administratorem można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: rodo@biacomex.pl lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby.

Inspektor ochrony danych i jego dane kontaktowe

Biacomex S.A. powołał inspektora ochrony danych, z którym możecie się Państwo skontaktować pisemnie na wskazany powyżej adres siedziby Administratora lub za pomocą poniższych danych kontaktowych:
Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Sylwia Kossakowska
nr. tel.: 729 152 500
adres e-mail: rodo@biacomex.pl

Przetwarzanie danych

Państwa dane osobowe są lub mogą być przetwarzane: w celu zawarcia i wykonania umowy przez Administratora lub podjęcia działań przed zawarciem umowy (podstawa prawna to art. 6 ust. 1 b) RODO); w celu obsługi roszczeń gwarancyjnych, reklamacyjnych (podstawa prawna to art. 6 ust. 1 b) RODO); w celu wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, np. podatkowych, rachunkowych (podstawa prawna to art. 6 ust. 1 c) RODO); w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu dotyczącego zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług, a także opieki i kontaktu nad klientem co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (podstawa prawna to art. 6 ust. 1 f) RODO); w celach, na które wyraziliście/ wyrazicie Państwo zgodę, w tym w niektórych przypadkach, dla celów marketingowych np. takich jak oferowanie produktów i usług w tym również realizacji działań posprzedażowych polegających na analizie i badaniu satysfakcji klienta, zainteresowania produktami i usługami oferowanymi przez Biacomex S.A., otrzymywania ciekawych propozycji wydarzeń (podstawa prawna to art. 6 ust. 1 a) RODO). Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i wykonania umowy oraz podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy. Podanie danych w celach marketingowych jest dobrowolne. W ramach działań marketingowych możliwe jest dokonywanie przez nas profilowania, polegającego na zestawieniu Państwa danych i przypisanego na tej podstawie profilu – celem jest dobranie i przedstawienie Państwu reklam lub ofert odpowiadających Państwa profilowi.

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe jedynie tak długo, jak jest to niezbędne dla celów określonych w niniejszej informacyjnej o przetwarzaniu danych i/lub w celu spełnienia wymogów prawnych i regulacyjnych. Po tym okresie bezpiecznie usuniemy Państwa dane osobowe. W przypadku przetwarzania w celach marketingowych, przez okres w jakim te cele wynikające ze zgody pozostają ważne, ale nie dłużej niż 5 lat od ostatniego kontaktu z Państwem, a jeśli cofniecie Państwo zgodę do momentu cofnięcia zgody.

Odbiorcy danych

Administrator może przekazać Państwa dane osobowe podmiotom, które uczestniczą w wykonaniu umów zawartych przez Administratora np. importerzy, ubezpieczyciele przy usługach turystycznych/transportowych podmiotom świadczącym usługi hotelowe, parkingowe, przewoźnikom. Dane mogą być ujawnione firmom świadczącym usługi na rzecz Administratora, którym zlecono czynności wymagające przetwarzania danych np. dostawcy usług IT, dostawcy usług pocztowych, dostawcy usług prawnych, dostawcy usług księgowych, dostawcy usług marketingowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. W pewnych sytuacjach szczególnie związanych z usługami w branży turystycznej/transportowej, Państwa dane mogą być przekazane do państw trzecich na potrzeby realizacji umowy zawartej z Państwem.

Państwa prawa

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Udzieloną Administratorowi zgodę możecie Państwo w każdej chwili wycofać (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem wykorzystania Państwa danych przed cofnięciem takiej zgody). Przysługuje Państwu także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych w związku z celami opartymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, opisanego powyżej (w takim przypadku przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia lub obrony roszczeń). Mają Państwo prawo sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego w tym profilowania. Zakres każdego z tych praw, sytuacje w których można z nich skorzystać oraz sposób realizacji prawa, wynikają z przepisów prawa. To, z którego z prawa będziecie Państwo mogli skorzystać będzie zależeć między innymi od celu i podstawy prawnej przetwarzania przez Administratora Państwa danych osobowych. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie Państwa danych jest niezgodne z przepisami z zakresu ochrony danych osobowych.

WYKORZYSTYWANIE PLIKÓW COOKIES.

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, które służą identyfikacji Państwa przeglądarki podczas korzystania z naszej strony. Pliki cookie zawierają niewielkie ilości tekstu możliwego do odczytania tylko przez stronę, która je wysyła. Dzięki zebranym informacjom możemy uzyskać wiedzę o tym, jak często odwiedzają Państwo nasz serwis i które jego elementy najbardziej Państwa interesują.

Co to są pliki cookies?

Są to pliki instalowane na urządzeniach końcowych (np. tablecie, smartfonie, laptopie) osób korzystających z serwisu (użytkowników), w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz do celów statystycznych. Pliki cookies zawierają informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, posiadają zazwyczaj unikalny numer, nazwę strony internetowej, z której pochodzą oraz czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Dane gromadzone przy użyciu plików cookies są zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Domyślne parametry plików cookies pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie przez serwer, który je utworzył, a dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

W jakim celu używamy plików cookies?

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

  1. Dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika strony interneto-wej i odpowiednio wyświetlić stronę, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron interneto-wych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. Utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu

Jak długo będziemy korzystać z plików cookies?

Na naszej stronie stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są na urządzeniu końco-wym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są na urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

Czy można zrezygnować z akceptowania cookies?

Użytkownicy naszej strony mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Usta-wienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urzą-dzeniu użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Zanim jednak zdecydujecie się Państwo zmienić ustawienia, proszę zwrócić uwagę, że pliki cookies służą do komfortowego korzystania ze strony, a ich wyłączenie może mieć wpływ na to, jak będzie się wyświetlać nasza strona w Państwa przeglądarce. W niektórych przypad-kach strona może się w ogóle nie wyświetlić.

Jak wyłączyć obsługę ciasteczek?

W każdej chwili można usunąć ciasteczka z Państwa przeglądarki oraz zablokować możliwość ich ponownej instalacji. W zależności od wykorzystywanej przez Państwa przeglądarki, opcja usunięcia lub cofnięcia zgody na instalacje plików cookies może się różnić. Szczegółowe informacje znajdują się w ustawienia oprogramowania (przeglądarki internetowej).

You don't have permission to register